Monthly Archives: January 2016

Szkół z pięciu różnych szkół

Szkół z pięciu różnych szkół. W szczególności, pięć matematyka nauczyciele, sześciu nauczycieli na temat języka i literatury rosyjskiej (czytanie), pięć historii naturalnej nauczycieli nauk przyrodniczych, czterech nauczycieli języków obcych, siedem nauczycieli historii, czterech nauczycieli biologii, notatniki firmowe czterech nauczycieli geografii. Nauczyciele zostali poproszeni o ocenę jakości takich cech konstrukcyjnych podręcznika jako ilustracja, papieru, masy, wielkości i

W chwili, gdy przepisy techniczne są wciąż w fazie rozwoju

W chwili, gdy przepisy techniczne są wciąż w fazie rozwoju (rozwój terminie – 7 lat). Zatwierdzone przepisy techniczne mają mocy prawa federalnego. Opracowała dwa rodzaje przepisów – ogólne, “poziomy”, która zawiera ogólne wymagania dla wszystkich rodzajów produktu; i specjalny, “pionowy”, zawierające system wymagań bezpieczeństwa dla niektórych rodzajów produktów, a także biorąc pod uwagę specyfikę tych